Lưu lượng & Áp suất trong mạch thủy lực mắc nối tiếp & mắc song song

Một số bạn vẫn còn gặp lúng túng khi tính toán hệ thống thủy lực có các cơ cấu tiêu thụ tải mắc nối tiếp & song song.

Xin giới thiệu với các bạn cách tính toán P-Q trong các mạnh đó như sơ đồ dưới đây:

A- Mạch mắc tải nối tiếp: Các motor q = 100 ccm/rev có mô men trên trục lần lượt là 50-100-200 Nm.

Áp suất của bơm là áp suất tổng cộng gây ra bởi cả 3 nguồn tiêu thụ này. Tuy nhiên lưu lượng cấp vào các motor là như nhau.B- Mạch mắc tải song song: Sử dụng các motor tương tự. Áp suất của bơm là áp suất nhỏ nhất gây ra trên motor P1 còn lưu lượng của bơm cấp vào mỗi motor là khác nhau (nguyên tắc motor nào có tải nhẹ nhất sẽ được cấp nhiều Q hơn).